Zasebni detektiv in njegovo delo

Vemo, da so določeni poklici prav posebni in da se na njih obračamo samo v prav posebnih okoliščinah. Pri tem je vsekakor vključen tudi poklic detektiva, ki je prisoten tudi v naši deželi. Njegove storitve predstavljajo širok nabor različnih zadev. Skratka, zasebni preiskovalec nam lahko ponudi prav vse storitve, ki jih dovoljuje Zakon o detektivski dejavnosti.

Katere so te storitve?

Med najpogostejšimi storitvami, ki jih opravljajo zasebni detektivi, so pregled poslovnih listin ob sumih storitev kaznivih dejanj in negospodarskega ravnanja v kombinacijami s preveritvami na terenu. V nadaljevanju je najbolj priljubljena storitev tudi iskanje oseb ter predmetov, pa tudi zbiranje dokaznega gradiva za zavarovanje in dokazovanje naših pravic, zbiranje informacij o kaznivih dejanjih, odkrivanje raznovrstnih zlorab ter podobno. V ospredju so tudi vsekakor svetovanje tako fizičnim kot tudi pravnim osebam, in sicer na področju preprečevanja kaznivih dejanj. (more…)

Prevajalstvo in vrste prevajalcev

Na splošno bi lahko prevajalce delili na dve vrsti, na prevajalce, ki se ukvarjajo s pisnimi prevodi in prevajalce, ki se ukvarjajo z ustnim prevajanjem. Ustnemu prevajanju z drugo besedo rečemo tudi tolmačenje. Ti dve vrsti prevajalcev se med seboj kar krepko razlikujejo. Že za pisne prevode je potrebno res vrhunsko znanje obeh jezikov in visoka splošna razgledanost, tolmači pa morajo poleg tega še dobro obvladati govorjenje in tvorbo stavkov ter pravilno izgovarjati besede. Tolmačenje je torej lahko še bolj zahtevno kot prevajalstvo. Če se poglobimo v malo bolj specifične vode, se prevajalci delijo še na prevajalce, ki prevajajo splošna besedila, prevajalce, ki prevajajo strokovna besedila, konferenčne tolmače, telefonske tolmače, konsekutivne tolmače, simultane tolmače in prevajalce, ki prevajajo književna besedila. Neprimerno bi bilo trditi, da je katero prevajanje lažje, pa vendar je najtežje sodno tolmačenje in pa prevajanje knjižnih in literarnih besedil. (more…)

Lorin Mclachlan