Kakšne so ugodnosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja?

Marsikdo se velikokrat vpraša čemu sploh dodatno zdravstveno zavarovanje, saj zelo slabo poznamo ugodnosti in prednosti, ki nam jih takšno zavarovanje prinaša.
Slovenski zdravstveni sistem poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja pozna tudi prostovoljna zavarovanja. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja v širšem pogledu delimo na dopolnilna in dodatna. Ta krijejo razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve, in vrednostjo, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tistim zavarovancem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke, kot je na primer zobna protetika, očesni pripomočki, ne nujni reševalni prevozi, zdravila na recept in podobno, dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti. (more…)

Lorin Mclachlan